Escúchalo ahora gratis con tu suscripción a Audible

Después de los 30 días, 9,99 €/mes. Cancela cuando quieras
Disfruta de forma ilimitada de este título y de una colección con 90.000 más.
Escucha cuando y donde quieras, incluso sin conexión
Sin compromiso. Cancela gratis cuando quieras.
Compra ahora por 1,99 €

Compra ahora por 1,99 €

Paga utilizando la tarjeta terminada en
Al confirmar tu compra, aceptas las Condiciones de Uso de Audible y nos autorizas a realizar el cobro mediante los métodos de pago por ti designados. Por favor revisa nuestra Política de Privacidad, Política de cookies y Aviso sobre anuncios basados en intereses

Resumen del editor

Qaynoq garmsel shaharni o‘z hukmiga olgan. Hammayoq chang-to‘zon, ivirsiq. Hamma yoq sap-sariq, yakkam-dukkam yashillikni kul bosgan. Korxona mo‘rilaridan qora-ko‘kish tutun burqsib, osmon xira tortgan.... Shunday fayzsiz sharoitga ko‘nikib, bu yerdagi odamlar o‘zlarini hech qiynamay tashvishsiz yashab kelishardi. Qizchasi bilan qishloqdan ko‘chib kelgan yoshgina ayol bu tartibni buzadi. Derazalari tagiga tuproq solib, qip-qizil atir gullar ekadi. Garmsel jon-jahdi bilan gullarni quritishga urinadi. Uddasidan chiqolmaydi. Lekin kir-to‘zonga ko‘nikkan bu yerlik odamlarning befarqligi, nodonligi garmselga qo‘l keladi. U g‘olib chiqadi. Ayol qizini olib, gullarni yetim qoldirib, shaharni tark etadi.

Please note: This audiobook is in the Uzbek language.

©1999 Steel Pantera (P)2012 Steel Pantera

Reseñas de la crítica

Bu hikoya meni fikrlashga majbur qildi: insonlar danima ustunroq: yaxshilikmi yoki bema’nilik, mehr-oqibatmi yoki e’tiborsizlik. Muallifga va bu hikoyani maromiga yetkazi bo’qigan suxandonga tashakkur!

Lo que los oyentes dicen sobre Yetim qolgan gullar [Orphaned Flowers]

Valoración media de los usuarios. Solo los usuarios que hayan escuchado el título pueden escribir reseñas.

Reseñas - Selecciona las pestañas a continuación para cambiar el origen de las reseñas.