Escúchalo ahora gratis con tu suscripción a Audible

Después de los 30 días, 9,99 €/mes. Cancela cuando quieras
Disfruta de forma ilimitada de este título y de una colección con 90.000 más.
Escucha cuando y donde quieras, incluso sin conexión
Sin compromiso. Cancela gratis cuando quieras.
Diseño de la portada del título 100 citat från Blaise Pascal

100 citat från Blaise Pascal

De: Blaise Pascal
Narrado por: Johannes Johnström
Prueba gratis durante 30 días

Después de los 30 días, 9,99 €/mes. Cancela cuando quieras.

Compra ahora por 3,99 €

Compra ahora por 3,99 €

Paga utilizando la tarjeta terminada en
Al confirmar tu compra, aceptas las Condiciones de Uso de Audible y nos autorizas a realizar el cobro mediante los métodos de pago por ti designados. Por favor revisa nuestra Política de Privacidad, Política de cookies y Aviso sobre anuncios basados en intereses

Resumen del editor

Matematikern och filosofen Blaise Pascal är en av de största hjärnorna som någonsin existerat. Han publicerade en avhandling om projektiv geometri vid en ålder av 16, för att ha uppfunnit räknaren för att hjälpa sin far i hans arbete. Betydande framsteg vi är skyldiga till Pascal inom vetenskap, den vetenskapliga metoden av sannolikhet, och filosofi. Hans tankar är ett viktigt arbete som finns på spridda halkar och påverkar många paradoxer: oändlighet och ingenting, soul och materia, tro och förnuft... Det är där vi ser den berömda satsning av Pascal, som har makt att livet förändra.

100 Dessa citat ger dig essensen av hans tänkande, mellan formuleringar kryddig och full av bländande djup; dyka in i arbetet av en filosof måste i det mest bekväma format.

©2020 Compagnie du Savoir (P)2020 Compagnie du Savoir
  • Versión íntegra Audiolibro

Lo que los oyentes dicen sobre 100 citat från Blaise Pascal

Valoración media de los usuarios. Solo los usuarios que hayan escuchado el título pueden escribir reseñas.

Reseñas - Selecciona las pestañas a continuación para cambiar el origen de las reseñas.